• Hotel
  • Hotel

Workshops und Seminare

“Zoals Indoor als ook Outdoor kunnen wij met unsere Trainingsconcepten bewerken. Verschillende mogelijkheiden staan vor jullie groep open. Theoretische en ook praktische omzetting zijn er geen probleem voor en van onze enkele treainers.”

Workshops en Seminarie

Misschien sluimeren er enkele Talenten in uw Team. Wij helpen er enkele te vinden en ook te utiliseren. Onze trainers zijn best on het omgang met exceptioneele situatie in een team en in de problemen van het aldaagse dag. Wij ondersteunen uw team bij het verbetering van groepdynamischen processen en bij de ontwikkeling van organisatiestructuren. Iedere probleemoplossing maken wij individueel voor uw event. 

 

 

Uw onderneming is binnen korte tijdruimte groter geworden en u willen het waarden van het bedrijf  intensiveren?

Gemeenschapelijk ontwikkelen wij een missionstatement voor iedere medewerker in u bedrijf. Om deze statements in het praktijk te brengen kunnen wij ,in onse Outdoorterrein door enkele taaken, deze vestigen.  U medewerkers leren niet alleen uw bedrijf kennen, zij identificeren zich met uw bedrijf.

 

In jullie baan is een saisonaale belastingen die er veel stress bij de medewerkers veroorzaken?

Wat is de oorzak van het stress en het saisonaale belasting? Wij zoeken gemeenschappelijk voor antwoorden van die vragen en creëren nieuwe individueele aanpakstrategieën. Het Outdoorterrein  is geschikt om daarna die problemen ludiek te bewerken.

 

Jullie staan met u team voor een grote uitdaging en u wilt alle betrokkene motiveren?

Wij definiëren inhoudelijke en tijdelijk aanstande uitdagingen en onwikkelen een weg deze aan te kunnen. Met situaties die het teamgemeenschap sterken doen wij het begin van het weg. 

U wilt in uw team het gemeeschappelijke zin voor kwaliteit veranderen?

In onze Outdoorterrein hebben wij samen met het hogeschool Onsabrück een Parcours ontwikkelt om het kwaliteit vsn het werken te verbeteren. Op enkele stations leert de groep over kwaliteit te praten en ook kwaliteit te leven. 

Bovendien zijn er verschillende mogelijkheiden en situaties , waar een teamtraining geschikt is.

...herstructurering of nieuwe medewerkers in het bedrijfsteam.

Wij ontwikkelen een individueele conept vor uw bedrijf.